PART agency SK, a.s.

• Produkcia koncertov a spoločenských akcií
• Usporadúvanie seminárov a konferencií
• Zastupovanie umelcov a organizácie eventov
• Plánovanie a realizácia reklamných kampaní
(outdoor, indoor, tlač, rádiá, TV, internet...)